Projekty zrealizowane

  • Inwentaryzacja zasobów, pełna digitalizacja oraz zbiórka środków na zabezpieczanie 113 ksiąg metrykalnych będących własnością parafii Tykocin. 

  • Inwentaryzacja oraz koordynacja indeksacji ksiąg metrykalnych z ponad 360 podlaskich i mazowieckich parafii. Baza indeksów liczy już ponad 4000.000 rekordów metrykalnych oraz ponad 60.000 indeksów aktów staropolskich ksiąg sądowych

  • Uruchomienie katalogu zasobów metrykalnych 

  • Uruchomienie internetowej wyszukiwarki indeksów ksiąg metrykalnych

  • Uruchomienie internetowej wyszukiwarki indeksów staropolskich ksiąg sądowych

  • Publikacja spisu szlachty gniazdowej z terenu Mazowsza i Podlasia. 

projektpodlasie

Projekty w trakcie realizacji

  • Budowa internetowego katalogu staropolskich ksiąg sądowych

Projekty w przygotowaniu

  • Budowa wyszukiwarki mapowej spisu szlachty gniazdowej 

  • Budowa cyfrowego repozytorium skanów ksiąg metrykalnych parafii erygowanych do 1900 roku z terenu diecezji drohickiej, łomżyńskiej oraz płockiej

 

Zgłoszenia do projektów
indeksacja@projektpodlasie.pl